ลิงมาร์โมเสท ลิงขนาดเล็กที่สุดในโลก

มาร์โมเสทมีถิ่นอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ มีหางยาว หากินกลางวัน กินผลไม้ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์ตระกูล Callith …

อ่านต่อ

หมีขาว หรือ หมีขั้วโลก : Polar bear

หมีขาว หรือ หมีขั้วโลก : Polar bear เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับสัตว์กินเนื้อจัดเป็นหมีชนิดหนึ่งถือได้ว่าเป็นสัตว์กิ …

อ่านต่อ