Chinese giant salamander ปลาทารกสุ่มเสี่ยงสูญพันธุ์

ซาลาแมนเดอร์ยักษ์จีน เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังคงสืบทอดเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน มีชื่อภาษาจีนแปลว่า ปลาทารก มีลักษณะรูปร่างหัวกลมแบนใหญ่ ลำตัวแบน ตาเล็กมากแต่ปากกว้างมาก ภายในปากมีฟันขนาดเล็กจำนวนมากสามารถใช้ขบกัดได้เป็นอย่างดี หางยาวมีแผ่นหนังคล้ายครีบ ขาสั้น 4 ข้าง มีนิ้ว 4 นิ้ว ลำตัวสีน้ำตาลกระหรือดำและสามารถเปลี่ยนสีได้ตามสภาพแวดล้อม โดยถือว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์มีชีวิตอีกจำพวกหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่บนโลกเป็นเวลากว่า 300 ล้านปีมาแล้ว

ขนาดเมื่อโตเต็มที่ยาวเกือบ 2 เมตร อาศัยอยู่เฉพาะลำธารน้ำที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี สภาพน้ำไหลแรง มีอุณหภูมิต่ำในป่าดิบทางตอนกลางและตอนใต้ของจีนเท่านั้น หากินในเวลากลางคืน กินอาหารจำพวกปลาและสัตว์มีกระดองชนิดต่าง ๆ โดยปกติแล้วเป็นสัตว์ที่อยู่อย่างสงบ แต่จะฉกกัดอย่างรุนแรงดุร้ายเมื่อถูกรบกวน มีฤดูผสมพันธุ์ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน วางไข่ได้ครั้งละ 500 ฟอง โดยที่ตัวผู้เป็นผู้ดูแล มีอายุยืนได้ถึง 30 ปี ซึ่งบางตัวพบมีสภาพเป็นอัลบิโน่ (สภาวะผิวเผือก) ด้วย

 

<------------->

<------------->

 

ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ใกล้จะสูญพันธุ์ขั้นวิกฤต เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยถูกทำลายและถูกจับไปทำเป็นอาหาร ซึ่งเนื้อมีราคาแพงและรสชาติเหมือนเนื้อไก่ ขายกิโลกรัมละ 300 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 9,794 บาท) หนังสามารถนำไปใช้ประโยชน์และหัวใจทำยาจีนแผนโบราณ ถือเป็นรายได้หนึ่งของชาวบ้านท้องถิ่นที่ฉุดให้พ้นจากความยากจน สถานะของซาลาแมนเดอร์ยักษ์จีน ห้ามค้าขาย ห้ามมีไว้ในครอบครอง ยกเว้นเพื่อการศึกษาวิจัยหรือเพาะขยายพันธุ์ ส่วนการกินเนื้อจากการเพาะเลี้ยงนั้นไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด

(3348)