หุ่นยนต์สุนัข

Proto Max เป็นหุ่นยนต์สุนัขที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเด็กๆ มันจะทำหน้าที่ให้ความรู้ พร้อมทั้งอยู่เป็นเพื…

ภาพดวงจันทร์มิแรนดา

ภาพของดวงจันทร์มิแรนดา ภาพนี้ได้รับการบันทึกเมื่อเดือนมกราคม ปี 1986 ขณะที่ยานอวกาศ Voyager 2 บนเข้า…