เจอร์บิลหนึ่งในสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสำหรับเด็ก

เจอร์บิล (Gerbil) หรือหนูทะเลทราย เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่มีความทนทานและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่แห …

เจอร์บิลหนึ่งในสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสำหรับเด็ก อ่านต่อ

ทาร์เซียร์ฟิลิปปิน หนึ่งในไพรเมตที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

ทาร์เซียร์ฟิลิปปิน (Philippine tarsier) ไพรเมตชนิดหนึ่ง พบได้ในหมู่เกาะฟิลิปปิน ได้แก่ เกาะโบฮอล, เกาะมินดาเนา, เกาะเลย์ …

ทาร์เซียร์ฟิลิปปิน หนึ่งในไพรเมตที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก อ่านต่อ

ซาวลา saola สัตว์ที่น่าค้นหา

ซาวลา หรือ วัวหวูกว่าง (เวียดนาม: saola) (อังกฤษ: Vu Quang ox) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับสัตว์กีบคู่ชนิดใหม่ที่ (680)

ซาวลา saola สัตว์ที่น่าค้นหา อ่านต่อ