ปลาไหลมอเรย์: Moray eel

ปลาไหลมอเรย์: Moray eel  หรือที่เรียกกันว่าปลาหลดหิน มีกรามที่แข็งแรงและฟันที่แหลมคม มีหน้าตาน่ากลัวแต่ไม่ใช่เป็นปลาที่ด …

ปลาไหลมอเรย์: Moray eel อ่านต่อ