Superbug จะคร่ามนุษย์มากกว่าโรคมะเร็ง

Superbug เป็นแบคทีเรียร้ายแรงมากที่สุดสายพันธุ์หนึ่งหรือที่รู้จักกันในชื่อ เชื้อดื้อยา มันจะดื้อยาปฏิชีวนะทุกชนิด และปัจจุบันยังไม่มีตัวยาใดที่สามารถรักษาได้ หากผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์นี้จะมีโอกาสเสียชีวิตสูงมาก

 

ในอนาคตคาดว่าเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์นี้สามารถฆ่าคนได้กว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ในเดือนเมษายน 2014 ที่ผ่านมา ทางองค์การอนามัยโลกเผยซูเปอร์บั๊กอาจเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงอย่างไม่คาดคิดในอนาคตได้

ซูเปอร์บั๊กสามารถสร้างน้ำย่อยทำลายยาปฏิชีวนะซึ่งใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดดื้อยาได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ยาปฏิชีวนะเหล่านั้นหมดประสิทธิภาพ

(12321)