ทำไมน้ำผึ้งถึงไม่มีวันบูด

น้ำผึ้งคือน้ำหวานที่ผึ้งดูดมาจากดอกไม้ ผสมกับน้ำย่อยแล้วเก็บไว้ในรังและปล่อยเอนไซม์ที่อยู่ในน้ำลายของผึ้ง ซึ่งจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และยังเป็นเหตุผลที่น้ำผึ้งไม่บูด ก็คือความเข้มข้นของน้ำตาลในน้ำผึ้งมีสูงมาก ทำให้สิ่งมีชีวิตอย่างราและแบคทีเรียอยู่ไม่ได้และตายลงนั่นเอง

น้ำผึ้งได้ความหวานจากมอโนแซ็กคาไรด์ ฟรุกโทสและกลูโคส และมีความหวานประมาณเทียบได้กับน้ำตาลเม็ด น้ำผึ้งมีคุณสมบัติทางเคมีที่ดึงดูดในการอบ และมีรสชาติพิเศษซึ่งทำให้บางคนชอบน้ำผึ้งมากกว่าน้ำตาลและสารให้ความหวานอื่น ๆ  จุลินทรีย์ส่วนมากไม่เจริญเติบโตในน้ำผึ้งเพราะมีค่าแอกติวิตีของน้ำต่ำที่ 0.6

อย่างไรก็ดี บางครั้งน้ำผึ้งก็มีเอนโดสปอร์ในระยะพักตัวของแบคทีเรีย Clostridium botulinum ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อทารก เพราะเอนโดสปอร์สามารถแปลงเป็นแบคทีเรียที่ผลิตชีวพิษในทางเดินอาหารที่ยังไม่เจริญเต็มที่ของทารก ซึ่งทำให้เกิดความเจ็บป่วยและอาจถึงแก่ชีวิต

(ภาพจาก wikipedia)

ที่มา : อพวช. ฉบับที่ 171

(45821)