เอ็ดวิน ฮับเบิล นักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่ 20

เอ็ดวิน ฮับเบิล ได้ชื่อว่าเป็นนักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่ 20 เขาได้ศึกษารายละเอียดของดาวฤกษ์แต่ละดวงในกาแล็กซี เอ็ม 33 ซึ่งเป็นกาแล็กซีเพื่อนบ้าน พบว่าดาวฤกษ์เหล่านี้อยู่นอกกาแล็กซี่ของเราออกไป หลังจากที่ฮับเบิลได้พิสูจน์ว่ามีกาแล็กซีอื่นอีกจำนวนมาก เขายังได้พิสูจน์อีกว่า กาแล็กซีเหล่านี้ กำลังเคลื่อนที่ห่างออกไป

ชื่อของ เอ็ดวิน ฮับเบิล ถูกนำไปตั้งชื่อของกล้องโทรทัศน์อวกาศสำคัญของโลกอย่าง กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล ที่ถือว่าเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ในการศึกษาดาราศาสตร์

(541)