ผู้ทานเนื้อสัตว์เสี่ยงต่อโรคเบาหวานกว่าผู้ไม่ทาน 2 เท่า

งานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร The American Journal of Clinical Nutrition โดยทีมนักวจัยจาก Universitat Rovira i Virgili ประเทศสเปน พวกเขาได้เฝ้าติดตามผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 3,349 คน ตลอดระยะเวลา 5 ปี เผยให้เห็นว่าผู้ทานเนื้อสัตว์เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 2 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ทานเนื้อสัตว์หรือผู้ที่ทานมังสวิรัติ

(857)