ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นทำให้เกาะในมหาสมุทรจมลง…แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น

การศึกษาใหม่ที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร  Nature  โดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เผยให้เห็นว่า แม้ระดับนำทะเลในมหาสมุทรเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้ทำให้ เกาะกลางมหาสมุทรในประเทศตูวาลูจมลงไปในทะเล

ทีมนักวิจัย ได้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ของเกาะปะการัง 9 แห่งในเกาะตูวาลู และแนวปะการัง 101 แห่ง  โดยใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียม ในช่วงปี 1971 – 2014  พบว่าพื้นที่ของประเทศตูวาลูเพิ่มขึ้น  2.9% แม้ว่าระดับน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลก

Paul Kench หนึ่งในทีมนักวิจัยเผยว่า เรามักจะคิดว่าเกาะปะการังในมหาสมุทรแปซิฟิก จะถูกน้ำท่วมเนื่องจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้น แต่หมู่เกาะเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีวิทยา อยู่ตลอดเวลา

ที่มา  : nature

(14809)