ไก่ต๊อกอีแร้ง

ไก่ต๊อกอีแร้ง ( Vulturine guineafowl; ชื่อวิทยาศาสตร์: Acryllium vulturinum) นกขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ในวงศ์ไก่ต๊อก (Numididae) นับเป็นเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุล Acryllium

 

ไก่ต๊อกอีแร้ง มีลักษณะคล้ายกับไก่ต๊อกชนิดอื่น ๆ แต่มีสีขนที่สวยงามเงางามกว่าไก่ต๊อกชนิดอื่น และมีส่วนหัวที่ปราศจากขนและจะงอยปากที่แหลมคม งองุ้มทำให้แลดูคล้ายอีแร้ง อันเป็นที่มาของชื่อสามัญ

--- ---

ไก่ต๊อกอีแร้ง มีขนาดความยาวถึง 71 เซนติเมตร นับเป็นไก่ต๊อกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด นอกจากนั้นแล้วมีพฤติกรรมคล้ายกับไก่ต๊อกชนิดอื่น ๆ คือ หากินตามทุ่งหญ้าที่แห้งแล้งหรือป่าโปร่ง หากินเมล็ดพืชตามพื้นดินเป็นหลัก รวมถึงสัตว์ขนาดเล็ก ๆ เช่น แมลง ส่งเสียงร้อง ชิงค์-ชิงค์-ชิงค์-ชิงค์-ชิงค์ วางไข่สีครีมครั้งละ 4-8 ฟองในพงหญ้า


พบกระจายพันธุ์ในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของแอฟริกา ตั้งแต่ภาคใต้ของเอธิโอเปีย ตลอดจนเคนยา และภาคเหนือของแทนซาเนีย

(120)