แซลมอนวางไข่ในบ้านเกิดได้อย่างไร

สิ่งที่นำทางปลาแซลมอนให้กลับมาวางไข่ได้ถูกต้อง คือกลิ่นเฉพาะของแม่น้ำที่มันเกิด และพฤติกรรมแบบฝังใจในลูกปลาแซลมอนที่เกิดขึ้นทันทีที่มันฟักออกจากไข่ เป็นสิ่งที่ใช้นำทางปลาแซลมอนที่โตเต็มที่จากมหาสมุทรกลับไปยังที่ที่ใช้วางไข่

ปลาแซลมอนจะใช้เวลาอยู่ในท้องทะเลตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี อาหารของปลาแซลมอนก็ได้แก่ กุ้ง ปลาหมึก และปลาตัวเล็กๆ ปลาแซลมอนจะอยู่ในท้องทะเลห่างจากแหล่งน้ำจืดที่มันเกิดเป็นระยะทางนับพันไมล์ และเมื่อมันโตเต็มที่มันก็จะว่ายกลับไปสู่แหล่งน้ำจืดอีกครั้งเพื่อที่จะวางไข่

  

จากงานวิจัยเผยว่าปลาแซลมอนที่ได้รับการวิจัยอพยพกลับมาเพียงร้อยละ 10 ส่วนที่เหลือสูญหายในทะเล

(27210)