โบสถ์วีส์

โบสถ์วีส์ หรือ โบสถ์แสวงบุญวีส์ ( Wies church) ตั้งอยู่ในเมืองโชนเกา อยู่บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ ใกล้เมืองชไตนการ์เด็น (Steingaden) ในสหพันธรัฐบาเยิร์น ทางใต้ของประเทศเยอรมนี

 

รูปทรงสถาปัตยกรรมภายนอกมีลักษณะการตกแต่งค่อนข้างเรียบ ภายในเป็นทำให้เป็นทรงรูปไข่แม้ว่าตัวสิ่งก่อสร้างจะเป็นสี่เหลี่ยม และเน้นการตกแต่งภายในด้วยปูนปั้นตระกูลโรโคโคเวสโซบรุน ที่เต็มไปด้วยรายละเอียดอย่างวิจิตรตามแบบฉบับของศิลปะโรโคโค

  

การตกแต่งภายในออกแบบโดย โดมินิคุส ซิมเมอร์มันน์ ผู้เป็นศิลปินสำคัญของสมัยศิลปะโรโคโค และถือกันว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปีนท่านนี้ โดมินิคุส ซิมเมอร์มันน์ได้ทุ่มเทสร้างโบสถ์แห่งนี้ เป็นเวลา 11 ปี ตั้งแต่ปี 1745 จนถึงปี1754 ก่อนที่จะเสียชีวิตลง

โบสถ์วีส์ ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี 1983 ในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน ของทุกปี จะมีการจัดแสดงดนตรีคลาสสิก ที่โบสถ์วีส์ เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการเยี่ยมชนโบสถ์แห่งนี้

(151)

ใส่ความเห็น