แมลงเต่าทอง : Ladybird

แมลงเต่าทอง (อังกฤษ: Ladybird, Ladybug) หรือ ด้วงเต่าทอง หรือที่นิยมเรียกกันว่า เต่าทอง จัดเป็นแมลงปีกแข็ง อยู่ในอันดับโคลีออฟเทอรา (Coleoptera) ในวงศ์ Coccinellidae ซึ่งยังแบ่งออกได้เป็นวงศ์ย่อย ๆ อีก 6 วงศ์

 

เต่าทองมีรูปร่างโดยรวม คือ จัดเป็นแมลงขนาดเล็กเมื่อเทียบกับแมลงปีกแข็งทั่วไป ตัวป้อม ๆ ลำตัวส่วนหลังมีสีเงินหรือสีทองหรือสีแดง บางชนิดมีจุดวงกลมสีดำ ปีกแข็งใส โค้งนูน เมื่อหุบปีกเข้าหากันจะจดกับด้านหลังทำให้มองคล้ายหลังเต่า โดยมากจะมีหนวด

 

โดยทั่วไปเต่าทองจะเป็นแมลงที่มีขนาดเล็กตั้งแต่ 1 มม. ถึง 10 มม. แต่มีสีสันที่สวยงาม อย่างเช่น สีเหลืองปกติ, สีส้ม, สีแดงหรือมีจุดสีดำ

  doxzilla  

ในบางสกุล อาทิ Cassida จะมีหลังสีเงินหรือสีใส เรียกว่า “เต่าเงิน”  ส่วนใหญ่จัดเป็นแมลงศัตรูพืช

ในประเทศสหรัฐอเมริกา Coccinellidae ทั้งหลาย จะปรากฏตัวออกมาเป็นจำนวนมากในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ทำให้มีผลต่อการเก็บเกี่ยวองุ่น และอาจนำไปสู่โรคระบาด

(12744)

ใส่ความเห็น