Fossa สัตว์แปลกเกาะมาดากัสการ์

Fossa เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง เป็นญาติกับพวกพังพอน มีถิ่นอาศัยอยู่ในเกาะมาดากัสการ์ ทวีปแอฟริกา
จึงเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยมีผู้คนรู้จักมากนัก Fossa มีลักษณะคล้ายกับแมว มีขนสีน้ำตาลสามารถปีนป่ายต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่ว

  

สาเหตุที่ทำให้มันปีนป่ายได้ดี เพราะมีเล็บที่แข็งแรง และสามารถล่าอาหารที่อยู่บนต้นไม้ได้ มีขนาดตัวประมาณ 70-80 เซนติเมตร และมีน้ำหนัก 5.5-8.6 กิโลกรัม ตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย ในปัจจุบัน Fossa เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะมาดากัสการ์

 

(3899)