สิ่งมีชีวิตที่ได้ชื่อว่าเป็นพิกะจูแห่งท้องทะเล

Thecacera pacifica สายพันธุ์ทากทะเลที่ได้ชื่อว่าเป็นพิกะจูแห่งท้องทะเล สามารถพบได้ชายมหาสมุทรอินเดีย บริเวณอ่าวเม็กซิโก ตัวของมันจะเป็นสีส้มเหลือง คล้ายกับตัวละครพิกะจู

พิกะจูเป็นตัวละครหลักในอะนิเมะเรื่องโปเกมอน พิกะจูถือว่าเป็นตัวละครหลัก และตุ๊กตาสัญลักษณ์ของแฟรนไชส์โปเกมอน และกลายเป็นสัญรูปในวัฒนธรรมสมัยนิยมญี่ปุ่น

ทากทะเล มีลักษณะเด่น คือ ไม่มีเปลือกห่อหุ้มลำตัว เพราะเปลือกลดรูปจนมีขนาดเล็กคลุมตัวไม่มิด หรือไม่มีเปลือกเลย ทากทะเลส่วนใหญ่มีสีสวยสดงดงาม บางชนิดมีหลายสีบนตัวเดียวกัน และสามารถปรับสีของตัวให้เข้ากับสภาพของแหล่งอาศัย สีที่ฉูดฉาดของทากทะเลทำให้สัตว์อื่นหลีกเลี่ยงที่จะกินเป็นอาหาร

  

(470)