ฮาร์บิน เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น มอสโกแห่งตะวันออก

ฮาร์บิน (Harbin) เป็นเมืองเอกของมณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของแม่น้ำ …

อ่านต่อ