Penitentes ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

Penitentes เป็นน้ำแข็งหิมะที่พบได้ในระดับความสูงมากๆ อย่างเทือกเขาแอนดิสที่ระดับความสูง 4000 เมตร ที่มีหิมะปกคลุม รูปร่า …

อ่านต่อ

นาขั้นบันไดที่บานาเว : Banaue Rice

นาขั้นบันไดที่บานาเว เป็นสถานที่ที่มีการปลูกข้าวแบบขั้นบันได บนเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก …

อ่านต่อ

ความเร้นลับแห่งห้วงมหาสมุทร

สองในสามของโลกเราจมอยู่ใต้น้ำ 95% ไม่เคยถูกมนุษย์พบเห็นจำนวนมนุษย์ที่ขึ้นไปบนดวงจันทร์มีมากกว่าผู้ที่เคยไป (208)

อ่านต่อ