The Sultan Ahmed Mosque

The Sultan Ahmed Mosque รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นมัสยิดสีน้ำเงิน มัสยิดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี มันถูกสร้างขึ้น 1609-1616 ในช่วงการปกครองของ Ahmed I

 

ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง 65 เมตร ยาว 73 เมตร มีหลังคาโดม ตั้งตระหง่านสูงถึง 43 เมตร ภายในสามารถบรรจุได้ถึง 10,000 คน เป็นมัสยิดที่ประดับด้วยกระเบื้องอิซนิกสีฟ้ากว่า 21,000 แผ่น จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า มัสยิดสีฟ้า

เอกลัษณ์ที่โดดเด่นอีกอย่างคือหอคอยกว่า 6 หอบริเวณด้านหน้าจะมีขนาดที่ใหญ่ที่สุด การตกแต่งภายในก็ดูยิ่งใหญ่ด้วยหน้าต่างทั้งหมด 260 บาน สลับสล้างด้วยหน้าต่างกระจกสีอันวิจิตรและพื้นที่สำหรับละหมาดขนาดกว้าง ภายในบริเวณมัสยิดมีโรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ที่พักแรกของขบวนคาราวานและโรงครัว

  doxzilla  

 

(108)