Penitentes ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

Penitentes เป็นน้ำแข็งหิมะที่พบได้ในระดับความสูงมากๆ อย่างเทือกเขาแอนดิสที่ระดับความสูง 4000 เมตร ที่มีหิมะปกคลุม รูปร่างของ Penitentes จะเป็นแท่งสามเหลี่ยม เรียวยาวสูง จะเหมือนใบมีด มีขนาดที่แตกต่างกันไปวางอยู่ใกล้ ๆ กัน ขนาดความสูงของ 1.5 – 2 เมตร หันเข้าหาดวงอาทิตย์

Penitentes มีการอธิบายอยู่ในบันทึกของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน ในปี 1839 โดยในวันที่ 22 มีนาคม 1835 ในระหว่างการเดินทางเขาได้พบกับทุ่งน้ำแข็งที่มีรูปร่างแปลกประหลาด และเขาได้อธิบายกับปรากฏการณ์นี้ไว้ว่ามันเกิดจากกระแสลมแรงที่พัดในเทือกเขาแอลดีส

ต่อมา Louis Lliboutry ได้ทำการศึกษาในเรื่องนี้ เขาพบว่าหลักการสำคัญที่จะทำให้เกิด Penitentes ได้นั่นคือการระเหย ที่น้ำเกิดการกลั่นตัว ภายใต้จุดเยือกแข็ง จึงทำให้น้ำมีความบริสุทธิ์มาก และน้ำที่บริสุทธิ์มากก็ต้องการพลังงานที่สูงกว่าในการละลายตัว ทำให้เกิดบริเวณที่น้ำแข็งไม่บริสุทธิ์ เกิดการระเหยตัวเป็นแอ่งน้ำ เล็กๆกระจายตัวไปทั่วพื้นน้ำแข็ง และละลายลึกลงเรื่อยๆ จนเกิดเป็น Penitentes

 

<------------->

<------------->

 

(5055)