Siberian cat หนึ่งในสัตว์ที่มีขนสวยที่สุดในโลก

แมวไซบีเรียน (Siberian cat ) เดิมมีชื่อเรียกว่า Moscow Semi-Longhair มีถิ่นกำเนิดในประเทศรัสเซีย เป็นแมวที่มีต้นกำเนิดมาจากธรรมชาติและในช่วงปี 1980 ได้กำหนด ความเป็นมารตราฐานให้แก่แมวไซบีเรียน แต่มันถูกนำเข้าไปยังอังกฤษในปี 1871

 

รูปร่างโดยทั่วไปมีความคล้ายคลึงกับ Norwegian Forest Cat แตความพิเศษของมันคือจะมีขนหนายาวในช่วงฤดูหนาว และขนจะสั้นลงในช่วงฤดูใบไม้ผลิ มีสีขนที่หลากหลาย

 

<------------->

 

 

<------------->

 

ปัจจุบันถือเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมในหลายประเทศ และมันก็เป็นแมวที่มีค่าตัวแพงในอันดับต้น ๆ ของแมว

(735)