แพลงก์ตอน หน้าตาเป็นอย่างไร

Dr Richard Kirby ได้ทุ่มเทชีวิตเพื่อทำการศึกษาและถ่ายภาพเหล่าแพลงก์ตอนที่สามารถพบได้ในมหาสมุทร เขาพบว่ามันมีความหลากหลายและมีหน้าตา รวมไปถึงสีสัน ที่งดงามมาก สำหรับแพลงก์ตอนนั้นหลายท่านทราบเพียงแต่ว่ามันเป็นอาหารของวาฬ แต่แพลงก์ตอนถือเป็นตัวชี้ถึงระดับความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำว่าแหล่งน้ำนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงให้ และยังเป็นอาหารให้แก่สัตว์อีกอยากชนิด

แพลงก์ตอนคือสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว์ที่ล่องลอยไปตามกระแสน้ำ ไม่สามารถว่ายน้ำไปยังทิศทางที่ต้องการอย่างอิสระ

  doxzilla  


แพลงก์ตอนพืช เป็นพืชเซลล์เดียว เป็นสาหร่ายชนิดหนึ่ง พวกนี้สามารถสร้างอาหารเองได้ คือสาหร่ายต่างๆ เช่น ไดอะตอม และสาหร่ายเปลวไฟ ในน้ำทุกชนิดมีแพลงก์ตอนชนิดนี้อาศัยอยู่

แพลงก์ตอนสัตว์ คือโพรทิสต์พวกโพรโทซัว แมงกะพรุน หวีวุ้น ตัวอ่อนของสัตว์หลายชนิด เช่น กุ้ง ปู กั้ง หอย ปลาบางชนิด น้ำแดง พวกจุลินทรีย์ พวกบาซิลัสเป็นต้น

(12779)