โอเมก้า3 ช่วยรักษาสมองที่ถูกกระทบกระเทือนให้ฟื้นเร็ว

โดยครอบครัวอเมริกันครอบครัวหนึ่งต้องประสบกับปัญหาลูกชายคนโตเกิดอุบัติเหตุจนสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนัก จนคิดว่าเขาไม่มีโอกาสรอดแล้ว แต่ทางพ่อแม่ก็ไม่ละความพยายามที่จะรักษา จึงได้ตระเวนสอบถามจากผู้รู้ และมีผู้แนะนำให้รักษาโดยโอเมก้า3 จึงได้ไปสอบถามผู้เชียวชาญ

โดย Dr. Michael Lewis ได้บอกไว้ว่า โอเมก้า3 เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเซลล์ผนังสมอง หากเรารักษาเซลล์ผนังสมองที่เป็นกำแพงนี้ให้แข็งแรงขึ้นได้โดยการใช้โอเมก้า3 ก็อาจทำให้อาการดีขึ้น
9 สัปดาห์หลังเกิดอุบัติเหตุเขาได้ถูกย้ายมาอีกโรงพยาบาลหนึ่ง โดยทางแพทย์ได้ให้โอเมก้า3 ในปริมาณ 20 กรัมต่อวัน เพียง 48 ชั่วโมงหลังจากการให้โอเมก้า3 พ่อแม่ของเขาก็ได้รับข่าวดี เพราะลูกชายมีอาการดีขึ้น และได้รับการบำบัดจนกลับมาเป็นปกติ

กรดไขมันโอเมกา-3 (ω-3 หรือ omega-3) เป็นโครงสร้างไขมันสำคัญในสมองและจอประสาทตา เป็นกลุ่มของกรดไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวสูง เป็นหนึ่งในกรดไขมันจำเป็น (Essential Fatty acid) ที่ร่างกายมนุษย์ขาดไม่ได้

(1583)