หากดาวเคราะห์ดวงอื่นใกล้โลก

yeti dynamics ผู้ใช้ยูทูปในรัฐแอละแบมา สหรัฐอเมริกา ได้สร้างแบบจำลองหากโลกอยู่ใกล้กับดาวอื่น ๆ โดยการนำดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ มาแทนที่จุดของดวงจันทร์

แสดงให้เห็นมุมมองที่งดงาม อย่างเช่นดาวเสาร์เมื่อมาอยู่ในตำแหน่งของดวงจันทร์ก็จะได้เห็นวงแหวนของดาวเสาร์ที่ชัดเจน

ดวงจันทร์ เป็นดาวบริวารเพียงดวงเดียวของโลก จัดเป็นดาวบริวารขนาดใหญ่ลำดับที่ 5 ในระบบสุริยะ มีระยะห่างจากโลกเฉลี่ยนับจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางประมาณ 384,403 กิโลเมตร

ดาวเคราะห์ชั้นเอกทั้ง 8 ดวงในระบบสุริยะ เรียงลำดับจากใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดออกไป มีดังนี้คือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน

(14546)