สติบไนท์

สติบไนท์ ( Stibnite) หรือบางครั้งอาจเรียก แอนติโมไนท์ (Antimonite) เป็นแร่ในกลุ่มแร่ซัลไฟด์ มีระบบผลึกแบบออร์โธรอมบิก  แร่สติบไนท์มักเกิดร่วมกับ แร่ไพไรต์ แร่สฟาเลอไรต์ แร่กาลีนา แร่ซินนาบาร์ ส่วนใหญ่เกิดโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล อัลเทอร์เรชั่น (Hydrothermal Alteration)ลักษณะโดยทั่วไปของแร่ มีสีเทาตะกั่วปนน้ำเงิน ผงละเอียดสีเทาตะกั่ว มีความวาวแบบโลหะ ลักษณะผลึกที่พบมีทั้งลักษณะปลายเรียวแหลมคล้ายเข็มเกาะกลุ่มกัน และลักษณะใบมีดซ้อนทับกัน แสดงลักษณะรอยแตกเรียบ 2 แนว มีความถ่วงจำเพาะ เท่ากับ 4.5 และมีความแข็งตามโมห์ฮาร์ดเนสสเกล (Mohs hardness scale) เท่ากับ 2

แหล่งแร่สติบไนท์ที่สำคัญของโลก คือ จีน ฮังการี ญี่ปุ่น อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส โปรตุเกส โบลิเวีย และสหพันธรัฐรัสเซีย

แร่สติบไนท์ เป็นแหล่งสินแร่พลวงที่สำคัญ โดยแร่พลวงนี้มีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ นำโลหะพลวงมาผสมกับตะกั่วเพื่อทำตัวพิมพ์หนังสือ ,สีทาบ้าน,ผสมสารทำหัวไม้ขีดไฟ,ทำตะกั่วแบตเตอรี่,หมึกพิมพ์โรเนียว,ทองเหลืองหล่อ และผสมพลาสติกเหลวต่างๆ

(76)