วิวัฒนาการที่จะทำให้มนุษย์อาศัยอยู่ได้ในสถานที่ต่าง ๆ ได้ทั่วโลก

Dr Matthew Skinner ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเคนต์ ประเทศอังกฤษ เผยรูปแบบวิวัฒนาการที่จะทำให้มนุษย์อาศัยอยู่ได้ในสถานที่ต่างๆ ได้ทั่วโลกหากต้องเจอกับภาวะโลกร้อน ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น พื้นที่เต็มไปด้วยน้ำเนื่องจากน้ำแข็งละลาย เขาเผยว่าเราสามารถใช้หลักพันธุวิศวกรรม ในการเปลี่ยนแปลงร่างกายมนุษย์

เรียงตามลำดับตั้งแต่ปัจจุบัน อาศัยในดาวดวงอื่น อาศัยในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น อาศัยในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยน้ำ

ร่างกายของผู้ชาย


ร่างกายของผู้หญิง

(18869)