ช่องเล็กๆ บริเวณหน้าต่างเครื่องบินมีไว้ทำไม

มีคนจำนวนมากสงสัยกับช่องเล็ก ๆ ที่อยู่บริเวณหน้าต่างของเครื่องบินมีไว้เพื่ออะไร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเครื่องบินนั้นมีหน้าต่างอยู่ 3 ชั้น คือชั้นนอกสุดที่ทำหน้าที่รับแรงดัน ชั้นกลาง และชั้นในสุดที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารเข้าถึงกระจกชั้นกลาง ซึ่งชั้นกลางและในสุดเป็นชั้นที่มีช่องเล็ก ๆ นี้

โดยช่องเล็ก ๆ นี้จะทำหน้าที่ส่งแรงดันไปยังหน้าต่างที่อยู่ด้านนอกซึ่งมีหน้าที่คอยรับแรงดัน แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ แต่มันมีบทบาทสำคัญด้านความปลอดภัยในการบิน

(18628)