ภาวะอาหารเป็นพิษ : foodborne illness

ภาวะอาหารเป็นพิษ เป็นความเจ็บป่วยใด ๆ อันเป็นผลมาจากการบริโภคอาหารปนเปื้อน แบคทีเรีย ไวรัสหรือปรสิตก่อโรค ซึ่งปนเปื้อนอาหาร ตลอดจนการได้รับชีวพิษเคมีหรือธรรมชาติ เช่น เห็ดพิษ

อาหารเป็นพิษมักเกิดจากการจัดการ การเตรียม หรือการเก็บรักษาอาหารที่ไม่เหมาะสม การปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะทั้งก่อน ระหว่างและหลังการเตรียมอาหารสามารถลดโอกาสการติดต่อกับโรคได้

 

มีการเห็นพ้องต้องกันในชุมชนสาธารณสุขว่า การล้างมือเป็นประจำเป็นหนึ่งในการป้องกันที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดต่อการระบาดของภาวะอาหารเป็นพิษ

 

ภาวะอาหารเป็นพิษยังสามารถเกิดขึ้นจากชีวพิษหลากหลายชนิดที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยาฆ่าแมลง หรือยาในอาหารและสสารชีวพิษตามธรรมชาติ เช่น เห็ดพิษหรือปลาตามแนวปะการัง

 

เมื่อเกิดอาการอาหารเป็นพิษ อย่างท้องเสียมากเกินไปควรดื่มน้ำเกลือแร่เพื่อทดแทนการสูญเสียน้ำของร่างกาย ถ้ามีอาการทางระบบประสาท (เช่น ชัก หมดสติ) หรือสงสัยว่าจะเกิดจากยาฆ่าแมลงหรือสารพิษอื่น ๆ ควรรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน

(510)