ปอดของคุณมีขนาดเท่าใด

ปอด เป็นอวัยวะหนึ่งในร่างกายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในสัตว์มีกระดูกสันหลัง ใช้ในการหายใจ หน้าที่หลักของปอดก็คือ การแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบเลือดในร่างกาย และแลกเปลี่ยนเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบเลือดออกสู่สิ่งแวดล้อม

ทำงานโดยการประกอบกันขึ้นของเซลล์เป็นจำนวนล้านเซลล์ ซึ่งเซลล์ที่ว่านี้มีลักษณะเล็กและบางเรียงตัวประกอบกันเป็นถุงเหมือนลูกโป่ง ซึ่งในถุงลูกโป่งนี้เองที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซต่าง ๆ เกิดขึ้น นอกจากการทำงานแลกเปลี่ยนก๊าซแล้ว ปอดยังทำหน้าที่อื่น ๆ อีก

ในผู้ใหญ่นั้นปอดจะมีนำหนักประมาณ 1.3 กิโลกรัม ปอดข้างขวาจะมีน้ำหนักมากกว่าข้างซ้าย โดยปอดนั้นมีขนาดพื้นที่ผิวมากถึง 70-100 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเกือบเท่าสนามเทนนิสฝั่งหนึ่ง

 

(2880)