นักวิทยาศาสตร์กับรางวัลอิกโนเบล

ล่าสุดได้มีการประกาศรางวัลอิกโนเบลขึ้น หนึ่งในนั้นคืองานวิจัยของ Dr James Heathcote ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับขนาดของหู ผลงานของเขาถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์อังกฤษ ในปี 1995 ผลงานของเขาต่อยอดให้กับงานวิจัยอีกหลายชิ้น

Dr James Heathcote ได้ทำการสำรวจความยาวหูของผู้ป่วยมากกว่า 200 ราย และพบว่าชายชราจะมีหูขนาดใหญ่ และหูนั้นโตขึ้นประมาณ 2 มิลลิเมตร ต่อระยะเวลา 10 ปี หลังจากอายุ 30 ปี

อิก โนเบล ย่อมาจาก ignoble Nobel เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลงานทางวิทยาศาสตร์หรืองานวิจัยที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ ก่อตั้งโดย มาร์ก อับราฮัมส์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 มีการมอบรางวัลทุกปีโดยมอบปีละ 10 รางวัลในแต่ละสาขาที่ต่างกันไป

(230)