ถ่านกัมมันต์

ถ่านกัมมันต์ : activated โดยทั่วไปมันเป็นวัสดุที่ประกอบด้วย คาร์บอน ที่ได้จาก ถ่าน ถูกระบุว่าเป็นวัสดุที่มีพื้นที่ผิว สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถใน การดูดซับไนโตรเจนมีสูงมาก เพราะว่ามันมีรูเล็กๆ (microporosity) จำนวนมาก และสามารถเพิ่มพลังการดูดซับได้อีกโดยใช้สารเคมีปรับสภาพ

 

โดยทั่วไปมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน 2 วิธีคือ

การกระตุ้นทางเคมี : Chemical activationโดยส่วนใหญ่จะใช้ กรด ผสมเข้ากับวัสดุเริ่มต้นเพื่อที่จะ กัดสิ่งสกปรก ออกจากรูเล็กๆ วิธีการนี้ยังเป็นที่สงสัยกันอยู่ ตัวอย่างเช่น ว่าอาจจะมีเศษ สังกะสี ตกค้างอยู่ในผลผลิตสุดท้ายได้

การกระตุ้นด้วยไอน้ำ : Steam activation  วัสดุที่ทำจากคาร์บอนจะถูกผสมกับไอน้ำ และหรือ ก๊าซที่อุณหภูมิสูง เพื่อกระตุ้นมัน วัสดุเริ่มต้นสามารถใช้เป็นวัสดุคาร์บอน หลายชนิดเช่น กะลามะพร้าว ไม้ ถ่าน

 

ถ่านกัมมันทำจากกะลามะพร้าวส่วนใหญ่ มันประกอบด้วย 2 ประเภทคือผงละเอียดและยาหรือเกล็ดผงละเอียดเป็นสิ่งที่ดีที่กระจายอยู่ในน้ำจึงถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหาหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับของเหลว เช่น มันจะใช้ในการฟอกสีและดูดซับกลิ่นในอุตสาหกรรมน้ำตาลเพื่อผลิตน้ำมันปรุงอาหารในอุตสาหกรรมอาหารและการกลั่นน้ำประเภทเม็ดหรือเกล็ดถูกใช้ในอุตสาหกรรมก๊าซบริสุทธิ์ / ผลิตภัณฑ์เช่นก้นเครื่องฟอกอากาศ preventor ก๊าซพิษและบุหรี่ ฯลฯ

วัสดุที่สำคัญ ได้แก่ เปลือกมะพร้าว, กะลาปาล์มน้ำมันแกลบและขี้เลื่อยซึ่งทั้งหมดจะต้องมีการเผาไหม้เป็นเถ้าถ่านสำหรับถ่านทำ นอกจากนี้สารเคมีบางชนิด; เช่นคลอไรด์สังกะสีและ กรดฟอสฟอริกที่ใช้ เครื่องใช้เป็นขดลวดเตาที่จะต้องมีการออกแบบโดยฝีมือวิศวกรและนักเคมี

 

ถ่านกัมมันต์ที่ใช้แล้ว สามารถนำมาใช้ใหม่ได้โดยการ Regeneration โดยกระตุ้นคุณสมบัติการดูดซับเข้าไปใหม่ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากการเหลือใช้

การใช้ประโยชน์จากถ่านกัมมันต์ ใช้ใน การสกัดโลหะ (เช่น ทองคำ)  ทำน้ำให้บริสุทธ์  โดยเฉพาะถังเก็บน้ำใน บ้านเรือน การบำบัดน้ำเสีย   สารกรอง ก๊าซ และ หน้ากากกรอง ใช้กรองอากาศ

(311)