Monte Roraima

เขาโรไรมา เป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้าบกับโต๊ะขนาดใหญ่ เป็นภูเขาที่กั้นเขตแดนระหว่าง 3 ประเทศอันได้แก่ ประเทศเวเนซุเอลา , บราซิล และกายอานา ลักษณะการเกิดของภูเขาลูกนี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นการก่อตัวทางธรณีวิทยาที่เก่าแก่ที่สุดบนโลก มีอายุถึง 2 พันล้านปีนับตั้งแต่ยุคพรีแคมเบรียน

 

จุดที่สูงสุดของเขาแห่งนี้คือ มาเวอริคร็อค สูงถึง 2,810 เมตร ตั้งอยู่ทางใต้สุดของที่ราบสูงและทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ของเวเนซุเอลา

 

<------------->

<------------->

 

ในปี 1886 นักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ Everard im Thurn ได้หาวิธีปีนขึ้นไปยังภูเขาแห่งนี้ เขาได้ปีนขึ้นไปทางฝัางของประเทศเวเนซุเอลา และต่อมาได้มีนักสำรวจจำนวนมากเดินทางไปสำรวจยังภูเขาแห่งนี้

ปัจจุบันเขาโรไรมาเป็นจุดหมายของเล่านักเดินทางแบ็กแพ็ค นักเดินทางเกือบทั้งหมดจะปีนขึ้นเขาจากฝั่งประเทศเวเนซุเอล่า นักเดินทางส่วนใหญ่จะจ้างคนนำทางชาวอินเดียนเชื้อสายเพมอนจากหมู่บ้านพาไรเทปุย

(458)