Kilchurn Castle ปราสาทเก่าแก่ในสก็อตแลนด์

โครงสร้างซากปรักหักพังแห่งนี้ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบ Loch Awe ในประเทศสก็อตแลนด์ เดิมทีเป็นปราสาท 5 ชั้น ซึ่งสร้างราวปี ค.ศ.1450 โดย Sir colin Campbell

จากนั้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เซอร์โคลินแคมป์เบลล์คนที่ 6 ได้สั่งเพิ่มห้องพักทางด้านทิศเหนือของหอคอย เปลี่ยนรั้วและตกแต่งบางส่วน และเมื่อมีลูกหลานหรือผู้อาศัยมาอยู่ใหม่ มันก็ได้ถูกต่อเติมขึ้นเรื่อยๆ

 

<------------->

<------------->

 

กาลเวลาที่ยาวนาน ทำให้ปราสาทแห่งนี้มีการชำรุดทรุดโทรมไปบ้าง แต่ก็ยังใช้งานได้ดี จนกระทั่งมันถูกฟ้าผ่าอย่างแรง ในปี 1769 ตัวปราสาทเกิดความเสียหายอย่างหนัก ไม่อาจซ่อมแซมได้ มันจึงถูกทิ้งร้างไป

ซึ่งในปัจจุบัน ปราสาทได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวและช่างภาพจากทั่วโลก ให้เข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศอันสวยงามของปราสาทเก่าแก่แห่งนี้

(326)