Duster Budgie เป็นนกหงส์หยกที่อาจเป็นต้นแบบไม้ปัดขนไก่

Duster Budgie เป็นสายพันธุ์นกหงส์หยกที่เกิดจากการกลายพันธุ์ในยีนด้อยของพ่อและแม่ ตัวแรกถูกอธิบายไว้ในปี 1966 ลักษณะขนของพวกมันจะยาวผิดปกติ และมีสีสันสวยงามหลากหลายสีในตัวเดียวกัน แต่พวกมันจะมีอายุได้ไม่ยืนยาวเหมือนนกหงส์หยกทั่วไป

นกหงส์หยก เป็นนกปากขอขนาดเล็กชนิดหนึ่ง ที่มีลวดลายและสีสันที่สวยงาม ถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของนกหงส์หยกอยู่ตามแถบทุ่งหญ้าในประเทศออสเตรเลีย

 

<------------->

<------------->

 

โดยทั่วไปแล้วสีตามธรรมชาติ นกหงส์หยกมักมีขนสีเขียว, ฟ้า, เหลือง และขาว แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความหลากหลายออกไปจากสีดั้งเดิมตามธรรมชาติในฐานะของการเป็นสัตว์เลี้ยง

นกหงส์หยก โดยเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้ราว 11 เดือน หรือ 1 ปี วางไข่ครั้งละ 4-8 ฟอง ระยะฟักตัวประมาณ 18-20 วัน ลูกนกจะโผล่พ้นรังเมื่ออายุได้ 4-5 สัปดาห์

(2938)