Horsetail Fall น้ำตกที่ต้องเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิต

Horsetail Fall เป็นน้ำตกที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติโยเซมิตี รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ตัวน้ำตกมีความสูง 470 เมตร ความพิเศษอยู่ตรงช่วงเวลาพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้ายามเย็น

ในช่วงฤดูหนาวก่อนถึงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ จะเห็นน้ำตกเป็นแสงสีทองไหลลงสู่ข้างล่าง เกิดจากน้ำตกเกิดการสะท้อนแสงกับแสงอาทิตย์

อุทยานแห่งชาติโยเซมิตีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกามีนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 3 ล้านคนต่อปี และได้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1984

---

---

(2554)