Himeji Castle ปราสาทนกกระสาขาวในญี่ปุ่น

ปราสาทฮิเมะจิ หรือ ปราสาทนกกระสาขาว ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมะจิ จังหวัดเฮียวโงะ ถูกสร้างเมื่อปี 1346 หลังจากนั้นมีการต่อเติมเรื่อยมาจากการเปลี่ยนถ่ายของผู้ปกครอง จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สอง มีการทิ้งระเบิดในเขตนี้ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกเผาทำลาย แต่ปราสาทแห่งนี้ยังคงตั้งอยู่โดยแทบไม่เสียหาย ทำให้มันเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและแผ่นดินไหวของญี่ปุ่น

ปราสาทฮิเมะจิถือเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ของปราสาทญี่ปุ่น ด้วยสถาปัตยกรรมและยุทโธปกรณ์ครบตามแบบปราสาทญี่ปุ่น ทั้งฐานหินสูง กำแพงสีขาว และอาคารต่างๆในบริเวณปราสาท รวมถึงรอบปราสาทยังมีเครื่องป้องกันมากมาย เช่น ช่องใส่ปืนใหญ่ รูสำหรับโยนหินออกนอกปราสาท จุดเด่นของปราสาทญี่ปุ่นคือ มีทางเดินสู่อาคารหลักซึ่งสลับซับซ้อนราวกับเขาวงกต โดยทางเดินจะมีลักษณะวนก้นหอยรอบอาคารหลัก ซึ่งเมื่อศัตรูเข้ามาจะพบกับทางตันและถูกโจมตีจากบนอาคาร อย่างไรก็ตามปราสาทฮิเมะจิยังไม่เคยถูกโจมตีทำให้ระบบ
ป้องกันต่างๆไม่เคยได้ใช้งานเลยสักครั้ง

 

<------------->

 

 

<------------->

 

ปราสาทแห่งนี้ยังมีบ่อน้ำ ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่คุ้นเคยกันดีในตำนานพื้นบ้านเกี่ยวกับผี นั่นคือเรื่องของ ซะระยะชิกิ หรือ “ผีนับจาน” โดยสาวใช้นาม โอะกิคุ ได้ทำจานล้ำค่าของตระกูลซามูไรแตก เธอจึงถูกลงโทษด้วยการโยนร่างลงไปในบ่อน้ำ หลังจากนั้นในเวลาค่ำคืนจะมีเสียงผู้หญิงนับจานอย่างช้าๆจนถึงใบที่ 9 แล้วครวญครางถึงใบที่ 10 ที่แตกไป อย่างไรก็ตามตำนานนี้ยังมีการเล่าขานที่แตกต่างกันไปทำให้ไม่อาจสรุปแน่ชัด หลงเหลือแต่บ่อน้ำที่ยังปรากฏมาจนถึงปัจจุบัน

ปราสาทฮิเมะจิถือเป็นมรดกโลกที่มีความสำคัญ เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

(1102)