ความงดงามของสัตว์ปีกประจำชาติของเนปาล

Himalayan monal  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lophophorus impejanus เป็นสายพันธุ์ไก่ฟ้าที่กระจายพันธุ์อยู่บริเวณเทือกเขาหิมาลัย ที่ระดับความสูงประมาณ 2,700-3,700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

ถือเป็นไก่ที่มีขนาดใหญ่ มีความยาววัดจากปลายปากถึงปลายหาง 70 เซนติเมตร ตัวผู้นั้นจะมีสีสันสวยงามเหมือนสีเหมือนสายรุ้ง ประกอบไปด้วยสีเขียว สีแดง สีน้ำเงิน สีส้ม ส่วนตัวเมียนั้นจะมีสีน้ำตาล มันยังถูกจัดให้เป็นสัตว์ปีกประจำชาติของเนปาลอีกด้วย

 

<------------->

<------------->

 

(812)