Grand Teton National Park

อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีทอน : Grand Teton National Park ประธานาธิบดีแคลวิน คูลิดจ์ (President Calvin Coolidge) ได้ลงนามในกฎหมายที่ผ่านรัฐสภาสหรัฐ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 1929กำหนดให้มีวนอุทธยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งชื่อ อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีทอน ซึ่งอยู่ในรัฐไวโอมิง (Wyoming) ทางตะวันตกของสหรัฐ

อุทยานแห่งชาติทีทอน (Grand Teton National Park) สหรัฐอเมริกา อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐไวโอมิง (Wyoming, USA) มีพื้นที่ 310,000 เอเคอร์ มีความยาว 40ไมล์ คลุมเทือกเขาทีทอน (Teton Range) เป็นพื้นที่ๆอากาศไม่หนาวจัดนัก มีปริมาณน้ำฝนและความชื้นเพียงพอที่จะทำการเพาะปลูกได้ดี

 

การประกาศให้แกรนด์ทีทอนเป็นอุทยานแห่งชาติ ช้ากว่าอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสหรัฐอเมริกา ถึง 10 ปี

 

 

<------------->

<------------->

 

อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีทอน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามและมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานจะเป็นทุ่งหญ้ากว้างๆสลับกับผืนป่าและทะเลสาบรวมไปถึงสัตว์ป่าที่ยังคงอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก

 

มีพืชกว่า 1000 สายพันธุ์ และเป็นที่อาศัยสัตว์ที่หลากหลาย หมาป่าสีเทา กวางมูซ ปลานานาสายพันธุ์ เป็นต้น

(156)