ใบไม้หลากสีต้น friendship plant

friendship plant  หรือ Moon Valley มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pilea involucrata เป็นพืชที่กระจายพันธุ์ตามธรรมชาติทางตอนกลางและตอนใต้ของทวีปอเมริกา นิยมปลูกเป็นไม้ประดับเนื่องจากใบของมันมีความงดงาม บริเวณขอบใบจะเป็นสีเขียว บริเวณกลางใบจะเป็นสีม่วงแดงเข้ม

ต้นโตเต็มที่มีความสูงประมาณ 12 นิ้ว โดยบริเวณผิวนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับหุบเขา จึงเป็นที่มาของชื่อเรียก Moon Valley

---

---

(268)