Flipped Classroom การเรียนแบบกลับด้าน

Flipped Classroom เป็นแนวทางการเรียนการสอนแบบใหม่ที่มีโดยการให้นักเรียนศึกษาที่บ้านจากสื่อที่ครูผู้สอนได้ทำไว้ และให้นักเรียนมาทำการบ้านที่โรงเรียน การศึกษาแบบนี้มีต้นแบบมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มมีมาตั้งแต่ปีในปี 2007 จนแพร่ขยายเป็นวงกว้างในอเมริกามาจนถึงปัจจุบัน ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมไปถึงระดับมหาวิทยาลัย

 

Clintondale High School ในรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ได้นำแนวคิดนี้มาใช้ในการเรียนการสอน

ในปี 2010 การเรียนของเด็กในโรงเรียนกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนเกรด 9 มีผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่แย่มาก ครูในโรงเรียนจึงลองนำวิธีการเรียนการสอนแบบนี้มาใช้กับนักเรียน จากนั้นมาผลการเรียนก็ดีขึ้น

หน่วยงานต่างๆเริ่มเข้ามามีบทบาทโดยเพิ่มห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องสำหรับสื่อต่างๆเพื่อให้นักเรียนที่ไม่มีอินเตอร์เน็ตที่บ้านได้เข้าไปศึกษา

  

และทางด้านครูเองก็ต้องศึกษาถึงวิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนไม่เบื่อ เพราะการสอนในรูปแบบนี้ครูจะต้องบันทึกวิดีโอหรือทำสื่อออกมาล่วงหน้าเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ต่างๆ  อย่างเช่น ยูทูป ด้วยเนื้อหาที่ซ้ำๆ ดังนั้นการสอนต้องมีความชัดเจน หากนักเรียนไม่เข้าใจก็สามารถเปิดดูหลายรอบได้

ซึ่งการเรียนแบบนี้นักเรียนสามารถที่จะศึกษาได้ทุกเวลา และการทำการบ้านที่โรงเรียนนั้นหากไม่เข้าใจในส่วนตรงไหนจากสื่อที่ได้ศึกษาไป หรือไม่เข้าใจในส่วนของการบ้าน นักเรียนก็สามารถถามครูผู้สอนได้เลยทันที และนักเรียนก็จะมีเวลากับการทำการบ้าน ทำLabมากขึ้นในห้องเรียน จากเดิมแค่นั่งฟังครูผู้สอน

(308)

ใส่ความเห็น