Electric eel ปลาไหลไฟแรงสูง

ปลาไหลไฟฟ้า คือ ปลาน้ำจืดซึ่งเป็นปลาชนิดเดียวที่ถูกจัดอยู่ในวงศ์ Electrophoridae มีรูปร่างเรียวยาวคล้ายปลาไหล หัวใหญ่ ตาเล็ก ปากกว้าง ลำตัวสีน้ำตาลเขียวเข้ม ใต้ท้องสีเหลือง ใต้ท้องมีครีบยาวตั้งแต่ส่วนอกจรดปลายหาง มักอาศัยชอบอยู่ตามบึงน้ำตื้นๆ หมกโคลนเลน หรือซ่อนตามวัชพืชในน้ำ โดยเฉพาะแหล่งน้ำนิ่งๆ จะหายใจด้วยการขึ้นไปฮุบอากาศบนผิวน้ำเพื่อรับออกซิเจน โดยจะใช้เวลา 5-10 นาที จึงขึ้นมาฮุบน้ำหนึ่งครั้ง และอยู่บนบกได้นานนับชั่วโมงหากผิวหนังยังเปียกอยู่

เมื่อโตเต็มมีขนาดเกือบ 2 เมตร ที่ใหญ่ที่สุดพบถึง 2.5 เมตร น้ำหนักมากกว่า 19.9 กิโลกรัม ตัวเต็มวัยมีความสามารถในการปล่อยไฟฟ้าแรงสูงถึง 800 โวลต์ หรืออาจมากกว่านั้น ซึ่งมากสำหรับการใช้ในบ้านหลังเล็กๆหนึ่งหลัง ในขณะที่ตัวเล็กๆจะปล่อยไฟฟ้าได้ไม่เกิน 100 โวลต์ โดยกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณลำตัวไปจนถึงปลายหางมีเซลล์พิเศษที่สร้างประจุไฟฟ้าได้

การปล่อยไฟฟ้านี้มีเพื่อป้องกันตัวและใช้นำทางหาอาหาร เนื่องจากปลาไหลไฟฟ้ามักอาศัยอยู่ในน้ำขุ่นจึงไม่สามารถใช้ประสาทตามองได้ดี มักกินสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่าโดยการช็อตให้สลบก่อนกิน กระจายพันธุ์ทั่วไปในในลุ่มน้ำอะเมซอนและโอริโนโค ในทวีปอเมริกาใต้

  

ซึ่งเคยมีรายงานว่า พบมนุษย์เสียชีวิตมาแล้วจากการโดนไฟฟ้าช็อต ทำให้เป็นสัตว์อันตราย แต่เมื่อถูกฆ่าตายก็สามารถนำมาบริโภคได้ รวมถึงเป็นปลาตู้ที่นิยมในหมู่ผู้ชื่นชอบสัตว์แปลก และนิยมโชว์ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยมักมีหลอดไฟแสดงกระแสไฟฟ้าอยู่หน้าตู้ของพวกมัน

(8158)