Cenote หลุมถ้ำใกล้บ้านชาวมายา

ซิโนเต้เป็นหลุมตามธรรมชาติซึ่งเกิดมาจากการล่มสลายของหินปูนจากแหล่งน้ำใต้ดินที่ประเทศเม็กซิโก เป็นต้นกำเนิดของแหล่งอารยธรรมสำคัญของชาวมายาในบริเวณที่เรียกว่า Rivera Maya และ Cenotes ซึ่งคือแหล่งน้ำใต้ดินที่เชื่อมต่อกันราวกับระบบแม่น้ำลำคลองทั่วไป แตกต่างเพียงพื้นที่แหล่งนี้มีหลุมยุบ (sinkhole) จากน้ำใต้ดินกระจายอยู่ทั่ว ชาวมายาโบราณจึงเลือกตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้ โดยคาดว่าพื้นที่แห่งนี้เคยมีความเกี่ยวข้องกับการบูชายัญอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีถ้ำใต้น้ำที่สวยงาม บางถ้ำ มีความคดเคี้ยว บางถ้ำมีหินงอกหินย้อย บางถ้ำเป็นโถงขนาดใหญ่ บางถ้ำเป็นมุมเฉียงทำให้แสงเข้าได้เพียงช่วงบ่ายเท่านั้น ความลึกของถ้ำซีโนเต้ แองเจลิสต้า มีความลึกราว 57.5 เมตร แบ่งเป็นน้ำจืดด้านบนและน้ำเกลือด้านล่าง ทำให้ที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักดำน้ำมากมายต่างมาดหมายไว้ในใจว่า จะต้องมาสำรวจด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิต

  doxzilla  

โดยเฉพาะกับกลุ่มหมอกของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (hydrogen sulphide) หรือ ก๊าซไข่เน่า ซึ่งเกิดจากการทับถมของเศษซากพืชซากสัตว์ที่ถูกย่อยสลายที่ถูกกระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรีย ย่อยสลายซัลไฟต์ของสารอนินทรีย์ในสภาวะขาดออกซิเจน ชั้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือกลุ่มไอหมอก จะมีปรากฏที่ระดับความลึก 30 ถึง 34 เมตร ทำให้ดูเหมือนมีแม่น้ำอยู่ใต้น้ำอีกที

 

(2111)