Caucasian Shepherd Dog สุนัขขนาดใหญ่ที่ถูกเลี้ยงมาแต่โบราณ

Caucasian Shepherd Dog สายพันธุ์โบราณเลี้ยงแกะมาเป็นพันๆ ปี สามารถปกป้องฝูงแกะจาก หมี และ ต่อสู้สุนัขป่าได้ทั้งฝูงมีความฉลาดเป็นเลิศคิดเองทำเองกองทัพรัสเซียใช้ในสมรภูมิ ส่วนในเยอรมนีใช้เดินยามบนกำแพงเบอร์ลินหลายชั่วอายุ จนกระทั่งเมื่อทลายกำแพงลงจึงต้องปลดระวาง Working Dogs ทั้งหมด 7,000 ตัว ทางการได้ให้ผู้ดูแลนำสุนัขกลับไปเลี้ยงและเพาะพันธุ์เผยแพร่ต่อไป

ปัจจุบันนิยมใช้สุนัขพันธุ์นี้เฝ้าโรงงงาน โกดัง หรือฐานทัพ เพราะดุมากและฉลาด หากจะนำมาเลี้ยงตามบ้านต้องฝึกและควบคุมดูแลอย่างดี เพราะความที่มันฉลาดและรู้จักคิดเองทำให้ควบคุมได้ยาก เจ้าของต้องรู้จักสอนและรู้ใจ หากปล่อยให้มันคิดเองก็จะคุมไม่ได้ การฝึกการสอนก็ต้องใช้ความเข้าใจในสายพันธ์ุ จะ ดุ ตี หรือสอนอย่างสุนัขทั่วไปไม่ได้ผลนัก

  doxzilla  

เทือกเขาคอเคซัสที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลดำ กับทะเลทราบแคสเปี้ยนเป็นหนึ่งในที่อยู่ที่เก่าแก่ที่สุดของมัน เป็นสถานที่ที่มีความหลากหลายของสุนัข การซื้อขายอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นในปี 1930 บางคนเชื่อว่ามันเป็นสุนัขที่มีการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ระหว่าง Gampyrs กับ spitz-type

ตัวของมันจะมีลักษณะใหญ่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง ลักษณะของสีส่วนมากจะเป็นสีเทา แดง เหลือง สนิม ปากมีลักษณะเป็นทรงกระบอกปืน หูสูง ดวงตารูแวงรี มีหางที่หนา ตัวผู้จะมีน้ำหนักอยู่ที่ 130 – 195 ปอนด์ ตัวเมียหนัก 85 – 140 ปอนด์

(5105)

ใส่ความเห็น