อาณาจักรพุกาม เมืองแห่งเจดีย์

พุกาม (Bagan) ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์ หรือ ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ เพราะในสมัยรุ่งเรืองเคยมีเจดีย์มากมายถึง …

อ่านต่อ

สถานะพะยูนเวสต์อินเดียนในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

ในน่านน้ำอันอบอุ่นแห่งฟลอริดา เป็นที่ดึงดูดสัตว์ป่าหลากหลายชนิดรวมถึง พะยูนอินเดียตะวันตก หรือ เวสต์อินเดียนแมนนาที (Tri …

อ่านต่อ