กระต่ายขาเดียว

กระต่ายขาเดียว เป็นการละเล่นไล่จับประเภทหนึ่ง โดยผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็น”กระต่าย” จะยืนบนขาข้างเดียว งอเข่าขาอีกข้างไม่ให้เท้าสัมผัสพื้น แล้ …

อ่านต่อ

ลำจวน สวนแตง

ลำจวน สวนแตง มีชื่อจริงว่า ลำจวน เกษมสุข ศิลปินพื้นบ้าน เพลงอีแซว หัวหน้าคณะเพลงอีแซว คณะแม่ลำจวน สวนแตง

อ่านต่อ

ซอ

ซอ คือลำนำที่ขับร้องด้วยทำนองไพเราะ โดยมีซอเป็นเครื่องดนตรีที่ให้ทำนอง ซอจะต้องขับร้องด้วยถ้อยคำที่สัมผัสคล้องจองกัน ตามท่วงทำนองของเพลงซอ นั้น ๆ ซอแต …

อ่านต่อ

เครื่องดนตรีภาคเหนือ

เครื่องดนตรีภาคเหนือ ในยุคแรกจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทตี ได้แก่ ท่อนไม้กลวง ที่ใช้ประกอบพิธีกรรม ในเรื่องภูตผีปีศาจและเจ้าป่า เจ้าเขา จากนั้น ได้มีการพ …

อ่านต่อ

บัวผัน จันทร์ศรี

บัวผัน จันทร์ศรี (พ.ศ. 2463 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548) ศิลปินเพลงพื้นบ้าน เพลงอีแซว ที่มีชื่อเสียงของตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบ …

อ่านต่อ

นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก

โจหลุยส์ หรือ นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก เป็นคณะการแสดงละครเล็ก หรือหุ่นกระบอก ของอาจารย์สาคร ยังเขียวสด หรือ “โจหลุยส์” และครอบครัว ได้จัดให้มี …

อ่านต่อ

วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว เป็นวงดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย ประกอบด้วยเครื่องดนตรีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใช้บรรเลงในอาคารหรือบริเวณที่มีสถานที่จำกัด มีเครื่ …

อ่านต่อ

มะโย่ง

มะโย่ง หรือ เมาะโย่ง เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายมลายูในแถบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้แก่ จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และบางส …

อ่านต่อ

หอมหวล นาคศิริ

นายหอมหวล นาคศิริ หรือ พระอธิการหอมหวล คนฺธสิริ ราชาลิเกลูกบท เป็นชาวบ้านแพรก อยุธยา เกิดเมื่อวันจันทร์ เดือน 5 พ.ศ. 2442 เป็นบุตรชายของขุนโพลาว (รับ) …

อ่านต่อ

จำอวด

จำอวด คือการแสดงชนิดหนึ่งของไทย ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 อธิบายไว้ว่าคือ

อ่านต่อ