เมือร์เริน เมืองที่รถไม่สามารถเข้าถึง

เมือร์เรินเป็นหมู่บ้านบนที่ราบสูงที่ตั้งอยู่ในรัฐแบร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงที่ 1,650 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและไม่มีถนนเข้าถึง การเข้าถึงหมู่บ้านนี้มีเพียงทางรถไฟและกระเช้าลอยฟ้าเท่านั้น

หมู่บ้านนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในฤดูร้อนและฤดูหนาว จากหมู่บ้านนี้สามารถมองเห็นยอดเขาได้สามแห่ง คือ ยอดเขาเอเกอร์, ยอดเขามองช์ และ ยอดเขายุงเฟรา

 

<------------->

<------------->

 

(7476)