เต่าคองู เต่าที่ไม่สามารถนำคอเก็บเข้าไปในกระดองได้

เต่าคองูเป็นเต่าที่มีลักษณะพิเศษ มีคอยาว ไม่สามารถเก็บเข้าไปในกระดองได้ ต้องเอาคอไปเก็บไว้ข้างกระดองแทน ตัวโตเต็มที่มีลำตัวยาว 25 เซนติเมตร มีลักษณะเด่น คือ มีส่วนคอที่ยาวมากเหมือนงู หัวมีขนาดเล็ก ตากลมโต

เต่าคองู วางไข่ครั้งละ 2-10 ฟอง สืบพันธุ์โดยวางไข่ในเดือนพฤษภาคมและตอนปลายของฤดูฝน ฟักออกเป็นตัวในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม  อายุเฉลี่ย 31-37 ปี

 

<------------->

<------------->

 

เวลาตกใจ มันจะผลิตกลิ่นเหม็นออกมาไล่ศัตรู พบในแหล่งน้ำจืดของออสเตรเลีย แถบควีนส์แลนด์และทางตอนใต้ของออสเตรเลีย

(3519)