หิมะสีแดงเกิดขึ้นได้อย่างไร

Watermelon snow  หรือรู้จักกันในชื่อหิมะแตงโม หิมะชนิดนี้จะเป็นสีแดง ชมพู เกิดจากสาหร่ายที่มีชื่อว่า Chlamydomonas nivalis เติบโตได้ในที่อากาศหนาวจัดที่อุณหภูมิต่ำกว่า -10 องศาเซลเซียส สามารถพบหิมะสีแดงแบบนี้ได้ที่ทือกเขาแอลป์ที่ระดับความสูง 10,000 – 12,000 ฟุต หรือราว 3,000-3,600 เมตร ในช่วงฤดูร้อน

สำหรับรูปแบบของหิมะแตงโมนั้นถูกบันทึกครั้งแรกโดย  อริสโตเติล ในปี 1818

 

<------------->

<------------->

 

หิมะ เป็นรูปหนึ่งของการตกลงมาของน้ำจากบรรยากาศ อยู่ในรูปของผลึกน้ำแข็งจำนวนมากเรียก เกล็ดหิมะ จับตัวรวมกันเป็นก้อน ดังนั้นหิมะจึงมีเนื้อที่หยาบเป็นเกล็ด และมีโครงสร้างที่กลวงจึงมีความนุ่มเมื่อสัมผัส

(4600)