หมู่บ้านเล็กๆ ในสวิตเซอร์แลนด์กำลังขาดประชากร

Corippo เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่บนภูเขาในรัฐตีชีโน ซึ่งเป็นรัฐทางใต้สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตอนนี้ประชากรในหมู่บ้านมีทั้งหมด 15 คน คนรุ่นใหม่ได้ย้ายออกไปอาศัยในเมืองที่มีความเจริญ ซึ่งคนที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่มีอายุแล้ว คาดว่าในอนาคตเมืองแห่งนี้อาจกลายเป็นเมืองร้างได้

 

<------------->

 

 

<------------->

 

สวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อทางการว่า สมาพันธรัฐสวิส เป็นประเทศขนาดเล็กที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก โดยมีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศออสเตรีย และประเทศลิกเตนสไตน์

นอกจากจะมีความเป็นกลางทางการเมืองแล้ว สวิตเซอร์แลนด์นับว่ามีการร่วมมือกันระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรนานาชาติหลายแห่ง นอกจากนี้ลักษณะของประเทศยังคล้ายกับประเทศเบลเยียม อีกด้วย

 

(13925)