ความลับของเสียงหางนกยูง

นกยูงเป็นไก่ฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในวงศ์เดียวกัน ตัวผู้มีขนหางยาวที่มีสีสันสวยงาม ที่เมื่อแผ่ขยายออกเพื่ออวดตัวเมียจะมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งที่เรียกว่า รำแพน แท้จริงแล้วเมื่อนกยูงรำแพนจะมีเสียงออกมาแต่เสียงนี้เป็นเสียงที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินเนื่องจากมีความถี่ต่ำเกินไป

 

<------------->

<------------->

 

งานวิจัยล่าสุดของ Angela Freeman และ James Hare สองนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมนิโทบา ประเทศแคนาดา ที่ถูกตีพิมพ์ใน published in the journal Animal Behaviour เผยให้เห็นว่านกยูงสามารถตอบสนองต่อเสียงเหล่านี้ด้วยกันได้ โดยเสียงนี้อาจเป็นการอวดตัวเมียเช่นเดียวกับการรำแพน และความแข็งแรงของตัวผู้อาจมีผลต่อเสียงด้วยเช่นกัน

(684)